Proč lidé dostat trému ?

Lidé mohou dostat trému z několika důvodů . Nicméně , tréma je častější , kdyžumělec nemá důvěru nebo jsou stresové situace , jako je například nedostatek řádně připraveni . Adrenalin

Tréma je fyziologicky způsobena uvolněním adrenalinu do krevního oběhu . Toto je známé jako " bojuj nebo uteč " chemikálie, na webových stránkách poznámky Stage Fright Nápověda a je vyvolána strachu nebo paniky .
Okolnosti

Některé úzkost je normální před výkonem , ale stresující okolnosti mohou zesílit trému . To může nastat, pokudumělec je pod tlakem , protože je pozdě nebodůležitý kritik je v publiku .
Nízká důvěra

Účinkující mohou být náchylnější k trému , pokud jim chybí sebevědomí , starosti vnímání druhých z nich , nebo se snaží příliš těžké být perfektní , Stage Fright Nápověda vysvětluje . Sebereflexe může pomoci někdo pochopit a řešit tyto problémy .