Školení Průmyslové první pomoci

Školení Průmyslové první pomoc plní mnoho účelů v pracovním prostředí . Zdazaměstnanec utrpěl úraz v práci nebo se stane obětí náhlého onemocnění , školení první pomoci umožňuje základní život zachraňující opatření ze strany vyškolených a kvalifikovaných pracovníků . Vládní Požadavky

Bezpečnost práce a administrace zdraví , také volal OSHA , vyžaduje, abyzaměstnavatel má první poskytovatel pomoci na místě , bez ohledu na velikost daného podniku nebo odvětví . Jedinou výjimkou zahrnuje zaměstnavatele , který má zdravotnické zařízení buď na nebo v blízkosti jsou k dispozici všem zaměstnancům prostor .
Školení Komponenty

Industrial školení první pomoci není pouze zaměření na KPR , ale může zahrnovat používání zdravotnických prostředků , jako jsou automatizované externí defibrilátor ( AED ) . Výcvik obsahuje také informace o tom, jak zacházet odvětví specifických mimořádných událostí nebo nehod týkající se chemických látek , uzavřených prostorů a další potenciální rizika pro dané zařízení .
Odpovědný Bezpečnostní Personální

v závislosti na průmyslovém prostředí , více jedinci mohou mít odpovědnost absolvování školení první pomoci . Mnoho zařízení může poskytnout základní podporu života a AED školení všech zaměstnanců , zatímco jiní mohou spoléhat téměř výhradně na určené pracovníky . Většina orgánů dohledu a přímé manažerů v tomto nastavení jsou povinni dokončit průmyslovou školení první pomoci .