MáDoktor Musím říct, že jste Disabled získat zdravotní postižení ?

Správa sociálního zabezpečení ( SSA ) poskytuje dávky v pracovní neschopnosti pro osoby s dlouhodobě nebo " celkovou " zdravotní postižení . SSA definuje zdravotní postižení jako neschopnost vykonávat dosavadní pracovní povinnosti nebo přizpůsobit se nové pracovní povinnosti z důvodu zdravotního stavu , která bude trvat alespoň jeden rok. Dokumentace

SSA vyžaduje lékařskou dokumentaci na podporu své žádosti o invalidní důchod . Musíte zadat jména , kontaktní informace , data a služby pro všechny poskytovatele zdravotní péče se podílejí na vaší péči . Váš lékař bude popisovat svou fyzickou kondici a vliv to má na své funkční schopnosti .
Rozhodnutí Process

Proces rozhodnutí obvykle trvá tři až pět měsíců . Během této dobySSA recenze vaší zdravotní dokumentaci a pracovní historii . Můžete být vyzváni k předložení dodatečných informací na požádání .
Odvolání

odvolání , může být požadováno , jestliže byla zamítnuta vaše žádost o dávky . Můžete podat opětovné nebo usilovat o formální slyšení před soudcem .