Napájecí Analýza vody

Bez ohledu na to, zda přívodvody se používají k pití a zemědělství , je zapotřebí analýza k určení její kvalitu . Existuje několik typů analýz provedených na vodních zdrojů. Tyto analýzy mohou být kategorizovány podle fyzikálních, chemických a biologických parametrů . Fyzikální

Protože voda jepouze přírodní látka, k dispozici ve všech třech skupenství , je neustále v pohybu . Fyzikální vlastnosti analyzované patří pH , vodivost a zákal, jen abychom jmenovali alespoň některé . Vodivost a pH pomáhá odhalit složení živin . Zákal se týká barvy a koncentrace sedimentu .
Chemické

chemické rozbory vod určuje živiny , znečišťujících látek a toxických složek a koncentrace . Tyto složky jsou důležité pro sledování , posuzování někteří , včetně arsenu a trihalometany , mohou způsobit rakovinu . EPA stanovila maximální limity na to, kolik z těchto složek mohou být přítomny ve vodě bez poškození člověka , volně žijících živočichů a ryb .

Biologická

Biological je nutná analýza k určení přítomnosti živých mikroskopických organismů ve vodě . Řasy , houby , červi a hmyz jsou přírodní složky nalezené ve vodě . Navíc , fekální koliformní bakterie , viry , bakterie a prvoci jsou určité významné obavy , protože může dojít k propuknutí nemocí přenášených vodou .