Kanadské normy pro psychiatrické duševního zdraví ošetřovatelství

Psychiatrické ošetřovatelství jepobočkou ošetřovatelské profese slouží jednotlivcům, rodinám a skupinám , kteří mají psychické , fyzické a rozvojové potřeby v oblasti zdraví . Vydal Registrované psychiatrické sestry z Kanady ( RPNC ) , vnitrostátní regulační organizaci , Etickým kodexem a se Standardy psychiatrické ošetřovatelské praxe řídit všechny psychiatrické sestry v Kanadě . Nařízení

Psychiatrické ošetřovatelství jeregulovaným povoláním v Albertě , Manitoba , Britská Kolumbie , Saskatchewan a Yukon . Každá z těchto provincií má svůj vlastní regulační orgán, který působí pod záštitou národního RPNC .

Behaviorální směry

Etický kodex jesoubor pravidel, která Detaily přijatelné sady chování pro psychiatrické sestry . To podporuje praxi etických norem a poskytuje rámec pro profesní odpovědnosti a odpovědnosti . Kód zahrnuje etické praxe , respekt pro všechny klienty , zdraví, duševní zdraví a pohodu a kvalitní praxe .

Hodnotící kritéria

Normy z praxí poskytují základ pro hodnocení výkonnosti psychiatrických sester ve čtyřech oblastech : . terapeutické mezilidských vztahů , využití teorie založené na znalostech , profesní odpovědnosti a profesní etiky