Co jerozhodovací strom pro duševní porucha ?

Rozhodovací stromy jsou nástroje, které se používají v mnoha různých nastavení, které chcete uspořádat a rozdělit shluky dat . Použití rozhodovací strom vám pomůže přejít od hypotézy k rozumnému závěru . Význam

Použití klinické rozhodovací strom diagnostikovat duševní poruchou je užitečné při zjišťování přítomnosti nebo absence psychiatrických symptomů u pacienta .
Funkce

Rozhodovací stromy nabízejí strukturované metody k určení přesnosti a duševní zdraví diagnózu . Rozhodovací stromy tvoří diferenciální diagnózu , která odděluje duševní zdravotní problémy, od zdravotních problémů v nemocnicích a ambulancích .
Identifikace

dotazování pacientů o své zkušenosti příznaků , pozorování pacienta a pomocí klinického úsudku tvoří psychiatrickou diagnózu . Různé typy rozhodovacích stromů se používají k identifikaci nálady , úzkost , zneužívání návykových látek a psychotické poruchy .
Výhody

Objasnění diagnostické dojmy i kdyžproces pomocí rozhodovacího stromu zlepšuje přesnost diagnózy a omezuje možnost chyby . Toto, podle pořadí , zlepšuje vývoj a implementaci vhodného léčebného plánu .
Varování

Diagnostika pacientů se provádí pouzeodborník s platným historii dohledem klinického školení . Rozhodovací stromy jsou složité , a řádné vzdělání a používání nástrojů je nutné.