Zákon Jižní Dakota sestra praxe

Jižní Dakota používá právní předpisy, které upravují bezpečnostní protokol a konkrétní odpovědnosti některých lékařských odborníků , včetně zdravotních sester . Tyto právní předpisy slouží k ochraně jak sestru a pacienta . Historie

Jižní Dakota rada ošetřovatelství dohlíží na chování a povinností zdravotních sester . Deska byla založena s cílem chránit pacienty před neoprávněným , nekvalifikované a nesprávné používání ošetřovatelské praxi ve státě prostřednictvím volebního zákona , jako je praxe sestřička ( NPA ) .
Omezení

NPA pevně nastiňuje jak odpovědnost sester a omezení svých povinností . Sestra v Jižní Dakotě může počáteční diagnózu a poskytnout plán léčby pro pacienta , ale může předepsat pouze léky na dobu nejvýše 30 dnů.
Rozdíl

Různé části Jižní Dakoty NPA se vztahují na konkrétní zdravotní sestry . § 36 - 9 z NPA týká registrovaných a praktické sestry , zatímco § 36 - 9A týká certifikované zdravotní sestry praktických lékařů a certifikovaných sestra porodních asistentek . Zákon také uvádí administrativních povinností všech sester , a zahrnuje témata jako jsou požadavky na udělování licencí a disciplinárních řízení .