DCF a HIPAA právo

Zdravotní pojištění Přenosnost a odpovědnost Act z roku 1996, jefederální zákon, který požaduje, aby poskytovatelé zdravotní péče na ochranu soukromí pacienta . Státní agentury pro dětské ochranné služby , z nichž mnohé jdou pod zkratkou DCF , nebo Klinika dětí a rodiny , musí být v souladu s HIPAA za určitých okolností . Význam

Podle HIPAA každý poskytovatel zdravotní péče , který je považován za" zahrnuté subjekty " se musí uchovávat informace o zdraví soukromé a bezpečné . Vzhledem k tomu, každý stát má své vlastní oddělení dětských ochranných služeb , to může nebo nemusí splňovat HIPAA . Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb může pomoci agenturám určit, zda musí být v souladu .
Úvahy

V případě zneužívání dítěte nebo zanedbávání , existují výjimky HIPAA , z nichž úřady na ochranu dětí by měl být vědomi . Například , v případě, že dítě je věřil býtobětí zneužívání , pak informace o zdraví, které dítě může být sdíleny , aby prošetřil obvinění .
Funkce
pracovníci

ochranu dětí , nicméně , by si měli uvědomit , že výjimky z HIPAA neplatí pro pachatele zneužívání dětí nebo rodičů či opatrovníků dítěte .