Zdravotnický odpad léčebné metody

Zdravotnické odpady obecně se odkazuje na odpad , který vzniká v důsledku činností, zdravotní péče , nejčastěji z nemocnic a jiných typů zdravotnických zařízení . To zahrnuje širokou škálu materiálů , jako jsou jehly , chemikálií , injekční stříkačky , části těla , lékařských nástrojů a radioaktivních látek . Nedostatek zdravotnického managementu nakládání s odpady může zvýšit riziko infekcí a onemocnění, pro veřejnost , a mohou znečistit životní prostředí . Četné metody jsou k dispozici pro léčbu zdravotnického odpadu a činí ji méně nebezpečné a neinfekční . Parní sterilizace

sterilizace Steam , také známý jako autoklávu , je běžně používaný způsob dekontaminace nebezpečných klinické odpady . Parní sterilizace jeekonomický způsob, ve kterém je zdravotnický odpad na specializované uzavřené komory a vystaví se páry při stanovené teplotě a tlaku po určitou dobu . Parní sterilizace jevynikající alternativou pro spalování ( ve kterém jsou odpadní vklady spáleny za kontrolovaných podmínek ) , a také pomáhá snižovat náklady na likvidaci neošetřeného zdravotnického odpadu .
Sterilizace plynem

Plynová sterilizace není tak časté jako parní sterilizaci pro zpracování zdravotnického odpadu . V této metodě , zdravotnického odpadu je vložena do evakuované vzduchotěsné komory a působí se na sterilizačního činidla ( jako je například ethylenoxidu nebo formaldehydu ) . Plyn, který přichází do styku s odpadními proniká a zabije všechny škodlivé infekční agens .
Chemické dezinfekce se broušení

Broušení zdravotnického odpadu , než jej vystavíte kapalné chemické dezinfekční prostředek (např. chlorového bělidla ) je další léčba odpadu . Broušení zajišťuje dostatečnou expozici chemického činidla do všech částí odpadu a pomáhá ve snadném odstraňování případných zbytků . Výsledné kapaliny jsou vypuštěny do kanalizace ; pevné zbytky jsou uspořádány na skládkách .
Thermal Inaktivace

Thermal inaktivace se používá k léčbě velkého množství kapalného odpadu klinické . Jedná se topné odpadu na teplotu , při které infekční agens jsou zabiti . Komora se předehřeje na určitou teplotu, při které je odpad konala po určitou dobu , pak se uvolní .
Ozáření

ozařování zahrnuje sterilizační odpadu tím, že vystaví jej zdroj kobaltu . Cobalt rozdává gama záření , které ničí všechny mikroby v odpadech .
Mikrovlnné Léčba

Mikrovlnná trouba léčba může také dezinfikovat odpad . Odpad je drcený , poté smísí s vodou a vnitřně zahřeje neutralizovat všechny Biopreparáty .