Jak vypočítat T- skóre pro všechny závody

T - skóre se používá ve vztahu k výpočtu hustoty kostí . To je číslo nižší nebo vyšší směrodatné odchylky pro průměrné hustoty kostní osoby stejného věku , pohlaví a rasu . Testy kostní denzity pomocí různých faktorů, za účelem zjištění, T - skóre . T - skóre se používá jako prediktor pro budoucí přestávky nebo šance osteoporózy . Existuje několik způsobů, jak vypočítat hustotu kostí . Existují tři hlavní testy, které se používají : krevní test , CAT skenování a DEXA skenování . Věci, které budete potřebovat
Kalkulačka
BMD osoby
BMD osoby rovného věku , pohlaví a rasy
Zobrazit další instrukce dovolená 1

Collect BMD ( Bone Mineral Density ) vede pro osobu, jejíž T - skóre se výpočtu . Tyto výsledky lze získat pomocí rentgenových paprsků , krevních testů , nebo DEXA skenování ( duální energie X -ray absorpciometrie ) .
2

Odečtěte BMD referenční BMD od BMD osoby, jejíž T - Průměr jste chtěl vypočítat .
3

Rozdělte odpověď, kterou dostal v kroku 2 standardní odchylky pro daný věk /pohlaví /závodu . To vám dá T-skóre pro každý věk, rasu nebo pohlaví .